Obecní úřad

Úřední hodiny

Pondělí: 17:00 – 19:00 hod

326 333 767
kolomuty@kolomuty.cz


GDPR pověřenec

Praktické informace pro občany

Platba za svoz komunálního odpadu – 2022

od února 2022 - na popelnici komunálního odpadu nutná známka 2022

Platbu lze uskutečnit:

  •   v hotovosti   - na OÚ Kolomuty – pondělí od 17.00 – 19.00 hod
  •   bezhotovostně  - dle následujících platebních pokynů

Při bezhotovostní platbě - po zaplacení - vyzvednout známku na popelnici!!!  

Číslo účtu: 31321181/0100

Variabilní symbol: 0001345xxx  (xxx= číslo popisné plátce, např. číslo popisné 2 bude mít VS: 0001345002)

Částka:  ………….. / počet osob  na čp xxx – viz vzor:

Fyzická osoba mladší 15 let, včetně roku dosažení uvedené věkové hranice   400,00Kč

Fyzická osoba 16 – 69 let                                                                                            800,00 Kč

Fyzická osoba starší 70 let, včetně roku dosažení uvedené věkové hranice     400,00 Kč

Např.  2 x fyzická osoba 16-69 let           2 x 800,00= 1.600,00

            2 x fyzická osoba do 15 let           2 x 400,00=    800,00

Částka k zaplacení za čp  xxx   celkem  2.400,00 Kč                 

Ceny za svoz odpadů - Výše poplatku se stanovuje na základě Obecně závazné vyhlášky obce Kolomuty č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek za psa:

Platbu lze uskutečnit:

  • v hotovosti - na OÚ Kolomuty – pondělí od 17.00 – 19.00 hod
  • bezhotovostně - dle následujících platebních pokynů

Číslo účtu: 31321181/0100

Variabilní symbol: 0001341xxx   (xxx= číslo popisné plátce - např. číslo popisné 222 bude mít VS: 0001341222)

Částka:          100,00  Kč   za jednoho psa

                       150,00 Kč    za každého dalšího psa

  / za 2 psy na čp  -  k zaplacení částka 250,00 Kč/              

Poplatek je stanoven dle Obecně závazné vyhlášky obce Kolomuty  č.  2/2019 O místním poplatku ze psů.

 

Platba za svoz BIO odpadu:

Splatnost do 31.3.2022- svoz od dubna 2022 – po zaplacení vyzvednout známku na popelnici na OÚ !!!

Platbu lze uskutečnit:

  • v hotovosti - na OÚ Kolomuty – pondělí od 17.00 – 19.00 hod
  • bezhotovostně - dle následujících platebních pokynů

Číslo účtu: 31321181/0100

Variabilní symbol:    0003723xxx   (xxx= číslo popisné plátce - např. číslo popisné 99 bude mít VS: 0003723099)

Částka:    1.300,00 Kč