Obecní úřad

Úřední hodiny

Pondělí: 17:00 – 19:00 hod

326 333 767
kolomuty@kolomuty.cz


Kontaktní místo
CZECHPOINT je dostupný na OÚ v úředních hodinách CzechPoint www.czechpoint.cz

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zák. č.106/1999 Sb.

 • 1. Oficiální název: Obec Kolomuty
 • 2. Důvod a způsob založení

  Obec Kolomuty vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu se zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ze dne 12.4.2000 v platném znění, zákon můžete stáhnout zde

 • 2. Organizační struktura
  • Starosta: Jindřich Šlechta
  • Místostarostka: Mgr. Eva Nováková
  • Zastupitelstvo (2022-2026):
   Ing. Zdeněk Fořt, Bc. Václav Král, Pavel Novák, Eduard Čvančara, Ing. Jan Tutaj
 • 3. Kontaktní spojení:
 • 4. Bankovní spojení pro platby od veřejnosti:
  • bezhotovostně na BÚ číslo účtu: Komerční banka, 31321181/0100
  • v hotovosti v kanceláři OÚ
 • 5. Identifikační číslo organizace (IČO): 00509345
 • 6. Daňové identifikační číslo (DIČ): ---
 • 7. Žádosti o informace
  (místo a způsob, jak získat příslušné informace).
 • 8. Příjem žádostí a dalších podání
  (kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)
  • Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail). Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři obecního úřadu.
  • Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně do kanceláře obecního úřadu nebo zaslat poštou.
  • Příjem pomocí Internetu.
 • 9. Opravné prostředky
  (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)
  • Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu: Obec Kolomuty, Kolomuty č.p. 2, 293 01 Mladá Boleslav, obeckolomuty@seznam.cz
  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
 • 10. Formuláře
  (název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)
  • Formuláře pro řešení místních životních situací obdržíte v kanceláři Obecního úřadu Kolomuty v úředních hodinách. Využít můžete také následujících odkazů: obecni-urad.net, form.cz
 • 11. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  (popisy postupů pro řešení životních situací)

  Návody v elektronické podobě naleznete na portálu veřejné správy. Jak postupovat při nejrůznějších životních situacích můžete také projednat osobně v kanceláři Obecního úřadu Kolomuty, popř. telefonicky nebo e-mailem (viz bod 3).

 • 12. Nejdůležitější předpisy
  (přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

  Vzhledem k častým změnám a přesunům není v našich silách zřídit na jednotlivé zákony aktivní odkazy. Vše můžete nalézt na portálu veřejné správy.

 • 13. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Obec nesestavila výroční zprávu.
 • 15. Seznam organizací
  neuvedeno
Úřední deska

Aktuální počasí

Důležité odkazy
IDOS MB-net Středočeský kraj Interaktivní mapa Kolomuty