Obecní úřad

Úřední hodiny

Pondělí: 17:00 – 19:00 hod

326 333 767
kolomuty@kolomuty.cz


GDPR pověřenec

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zák. č.106/1999 Sb.

 1. Oficiální název: Obec Kolomuty
 2. Důvod a způsob založení

  Obec Kolomuty vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu se zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ze dne 12.4.2000 v platném znění, zákon můžete stáhnout zde

 3. SLOŽENÍ OBECNÍHO ÚŘADU - Organizační struktura

  Starosta: Jindřich Šlechta
  Místostarostka: Mgr. Eva Nováková
  Zastupitelstvo (2022-2026):
  Ing. Zdeněk Fořt, Bc. Václav Král, Pavel Novák, Eduard Čvančara, Ing. Jan Tutaj

  VÝBORY
  Finanční výbor, předseda: Ing. Zdeněk Fořt
  Kontrolní výbor, předseda: Eduard Čvančara
  Stavební výbor, předseda: Ing. Jan Tutaj
  Životní prostředí a PO, předseda: Pavel Novák
  Sociální výbor, předseda: Bc. Václav Král

 4. Kontaktní spojení:
  Tel.: 326 333 767
  E-mail: obeckolomuty@seznam.cz , kolomuty@kolomuty.cz
 5. Bankovní spojení pro platby od veřejnosti:

  bezhotovostně na BÚ číslo účtu: Komerční banka, 31321181/0100
  v hotovosti v kanceláři OÚ

 6. Identifikační číslo organizace (IČO): 00509345
 7. Daňové identifikační číslo (DIČ): ---
 8. Žádosti o informace
  1. Obec Kolomuty, Kolomuty č.p. 2, 293 01 Mladá Boleslav
   tel.: 326 333 767, e-mail: obeckolomuty@seznam.cz, kolomuty@kolomuty.cz
  2. žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu
 9. Příjem žádostí a dalších podání
  1. Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail). Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři obecního úřadu.
  2. Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně do kanceláře obecního úřadu nebo zaslat poštou.
  3. Příjem pomocí Internetu.
 10. Opravné prostředky
  1. Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu: Obec Kolomuty, Kolomuty č.p. 2, 293 01 Mladá Boleslav, obeckolomuty@seznam.cz
  2. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
 11. Formuláře
  Formuláře pro řešení místních životních situací obdržíte v kanceláři Obecního úřadu Kolomuty v úředních hodinách. Využít můžete také následujících odkazů: obecni-urad.net, form.cz
 12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

  Návody v elektronické podobě naleznete na portálu veřejné správy. Jak postupovat při nejrůznějších životních situacích můžete také projednat osobně v kanceláři Obecního úřadu Kolomuty, popř. telefonicky nebo e-mailem (viz bod 3).

 13. Nejdůležitější předpisy
  Vzhledem k častým změnám a přesunům není v našich silách zřídit na jednotlivé zákony aktivní odkazy. Vše můžete nalézt na portálu veřejné správy.
  1. Vydané právní předpisy:
   Tyto dokumenty naleznete v sekci obecně závazné vyhlášky.
 14. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.
 15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Obec nesestavila výroční zprávu.
 16. Seznam organizací
  neuvedeno