Obecní úřad

Úřední hodiny

Pondělí: 17:00 – 19:00 hod

326 333 767
kolomuty@kolomuty.cz


GDPR pověřenec

Obecně závazné vyhlášky

  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 odpady
    Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přapravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů