Obecní úřad

Úřední hodiny

Pondělí: 17:00 – 19:00 hod

326 333 767
kolomuty@kolomuty.cz


GDPR pověřenec

E-podatelna

Obec Kolomuty má zřízenou elektronickou podatelnu dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen (věstník ÚVIS částka 1/2002) a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů (věstník ÚVIS částka 2/2000).

  • Provozní doba elektronické podatelny je nepřetržitá.
  • Elektronické zprávy lze podat na e-mailové adrese kolomuty@kolomuty.cz
  • Formáty datových zpráv a příloh:
    *.doc, *.pdf, *.xls, *.rtf, *.txt, *.htm, *.html, *.gif, *.jpg, *.jpeg
  • Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout, spustitelné soubory (např. *.exe, *.com) nebudou přijaty - při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány.
  • Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou vyřizovány jako běžná korespondence.

 

Datová schránka
ID datové schránky: vqzav2y