Obecní úřad

Úřední hodiny

Pondělí: 17:00 – 19:00 hod

326 333 767
kolomuty@kolomuty.cz


Kontaktní místo
CZECHPOINT je dostupný na OÚ v úředních hodinách CzechPoint www.czechpoint.cz

E-podatelna

Obec Kolomuty má zřízenou elektronickou podatelnu dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen (věstník ÚVIS částka 1/2002) a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů (věstník ÚVIS částka 2/2000).

 • Provozní doba elektronické podatelny je nepřetržitá.
 • Elektronické zprávy lze podat na e-mailové adrese podatelna@kolomuty.cz
 • Formáty datových zpráv a příloh:
  *.doc, *.pdf, *.xls, *.rtf, *.txt, *.htm, *.html, *.gif, *.jpg, *.jpeg
 • Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout, spustitelné soubory (např. *.exe, *.com) nebudou přijaty - při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány.
 • Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou vyřizovány jako běžná korespondence.
 

Datová schránka
ID datové schránky: vqzav2y

Úřední deska

  Aktuální počasí

  Důležité odkazy
  IDOS MB-net Středočeský kraj Interaktivní mapa Kolomuty